Členské príspevky 2017

Milí členovia a priatelia golfu, pripravujeme areál na novú sezónu 2017 a podľa počasia by sme chceli otvoriť koncom mesiaca marec. O novinkách vás budeme informovať. Touto cestou by sme chceli poprosiť našich aktívnych golfových členov, ktorí sa zúčastňujú na turnajoch pod hlavičkou nášho klubu Golf Trnava, aby uhradili ročné členské poplatky na rok 2017. Bližšie informácie o poplatkoch sú tu.

Golf Trnava