Pre členov klubu

Vaše ročné členské poplatky nám zasielajte na:

Číslo účtu Golf Trnava: 4006660016/7500 (IBAN: SK0675000000004006660016)
Variabilný symbol je Vaše SKGA číslo: (napr.: 06348)

V prípade nejasností kontaktujte ŠTK klubu Michala Novotného:
stk@golftrnava.sk
0908719529

- prihlaska_GolfTrnava.xls

- STANOVY Golf Trnava.pdf